Goal of teh course: Survey of ophthalmic anatomy from microsurgical point of view. Acquirement of basic knowledge on the most frequently practiced ophthalmological operations and interventions (cataract operations, small plasties/operations of the eyelids, intravitreal injections). Navigation training in the anterior segment of the eye with the help of surgical simulator, practicing the use of operation microscope, use of microsurgical devices. Visiting the facilities of outpatient ophthalmology intervention theatre.

Thematics:

5 week course:, one hour seminar and two hours practice each week

Seminar 1: Anatomy of the eye and surrounding tissues from microsurgical point of view

Practice1-2: Adjusting the operating microscope, navigation in the anterior segment I.

Seminar 2: Sutures and suturing techniques in ophthalmology

Practice 3-4: Adjusting the operating microscope, navigation in the anterior segment II.

Seminar 3: The most frequent ophthalmological operation: Cataract surgery and its techniques

Practice 5-6: Adjusting the operating microscope, navigation in the anterior segment III.

Seminar 4: Small surgery of the eyelids

Practice 7-8: Visiting the outpatient surgical facilities, desinfection and isolation of the operation area, anaesthesia, wet and dry-lab.

Seminar 5: Intravitreal injections- basic knowledge on indications, drugs and legislation

Practice 9-10: How to give an intravitreal injection? (Sham injections) Test writing.

Books: G. Lang: Ophthalmology A pocket textbook atlas

Examination method: test writing

Examination rating: 5 grade practical mark


A kurzus célkitűzései: A szem és a szem körüli védőszervek anatómiájának, szövettanának áttekintése mikrosebészeti szempontból. A napjainkban leggyakrabban végzett szemészeti műtéti beavatkozások (szürkehályog műtétek, kisműtétek-kisplasztikák, intravitreális injekciók beadása- indikációi) áttekintése. Navigációs gyakorlatok a szem elülső szegmentumában szimulátor segítségével, az operációs mikroszkóp beállításának, mikrosebészeti eszközök használatának gyakorlása. Az ambuláns szemészeti kisműtő és kisműtétek eszközeinek megismerése.

A kurzus tematikája:

A kurzus 5 héten át, heti 1 szemináriumból és 2 gyakorlatból áll:

Szeminárium 1:A szem és védőszerveinek sebészi anatómiája

Gyakorlat 1-2: A műtéti mikroszkóp beállítása, navigáció az elülső szegmentumban I.

Szeminárium 2: Varratok, varrási technikák a szemészetben

Gyakorlat 3-4: A műtéti mikroszkóp beállítása, navigáció az elülső szegmentumban II.

Szeminárium 3: A leggyakrabban végzett szemműtét, a szürkehályog műtét alapvető technikái

Gyakorlat 5-6: A műtéti mikroszkóp beállítása, navigáció az elülső szegmentumban III.

Szeminárium 4: Kisműtétek a szemhéjakon

Gyakorlat 7-8: A szemészeti kisműtő berendezéseinek megtekintése, a műtéti terület fertőtlenítése, izolálási, érzéstelenítési eljárások. „Dry-” és „wet lab” gyakorlat.

Szeminárium 5: Intravitreális injekciók – alapvető ismeretek az indikációkról, gyógyszerekről, szabályozásokról

Gyakorlat 9-10: Intravitreális injekciók beadásának módja: Sham” injekció beadása. Tesztírás


Kurzuskód(ok): AOG537702
A kurzus célkitűzései: A téma iránt érdeklődő hallgatók mélyebben megismerjék a szemészet retinával foglalkozó területeit. Az anatomiai és élettani ismeretek felfrissítésére alapozva tematikusan áttekintjük a leggyakoribb retinalis kórképeket, azok diagnosztikáját és korszerű terápiáját. Gyakorlatok során lehetőségük van a megismerni és elsajátítani a különböző vizsgáló módszereket.
A kurzus tematikája:
I. Alapismeretek
1. A retina anatómiája, élettana és biokémiája (Előadás, Dr. Ujhelyi Bernadett)
2. Retinális megbetegedések jelei és tünetei (Előadás, Dr. Ujhelyi Bernadett)
3. A retina vizsgálata, ophthalmoscopia (Gyakorlat, Dr. Balla Szabolcs)
4. A retina műszeres vizsgálata (Gyakorlat, Dr. Balla Szabolcs)
II. A retina betegségei
5. A hypertonia szemészeti szövődményei (Előadás, Dr. Nagy Valéria)
6. Diabeteses retinopathia (Előadás, Dr. Nagy Valéria)
7. Szemfenéki arteriás occlusio (Szeminárium, Dr. Nagy Valéria)
8. Szemfenéki venás thrombosis (Szeminárium, Dr. Nagy Valéria)
9. Száraz típusú időskori macula degeneráció (Előadás, Dr. Balla Szabolcs)
10. Nedves típusú időskori macula degeneráció (Előadás, Dr. Balla Szabolcs)
11. A retina örökletes megbetegedései (Szeminárium, Dr. Balla Szabolcs)
12. Ablatio retinae, retinoschisis (Előadás, Dr. Nagy Valéria)
13.. A retina műtétei (Szeminárum, Dr. Ujhelyi Bernadett)
14. Interaktív Journal Club (Gyakorlat, Dr. Ujhelyi Bernadett)
15. Összefoglalás, tesztvizsga (Gyakorlat, Dr. Ujhelyi Bernadett)

Kötelező tankönyvek:
Ajánlott irodalom: Süveges Ildikó: Szemészet
Jack J Kanski: Clinical Ophthalmology
A számonkérés módja: írásbeli tesztvizsga
A vizsga értékelése: 5 fokozatú gyakorlati jegy
Kurzuskód(ok): AOG537802
Aim of the course: Students with interest in ophthalmology get an opportunity to become familiar with the diseases of the retina. After the refreshment of basic anatomy and physiology, we focus on the most common pathologies of the retina. Students can improve their diagnostic skills on practices, where they will learn about the main examination techniques. On each lecture and seminar, we will discuss one main area of retinal pathology and its current management. Students will get a topic on which they have to find latest up to date information, we will summarize our findings in an interactive journal club.
Course outline:
I. Basics
1. Anatomy, physiology and biochemistry of the retina (Lecture, Dr. Ujhelyi)
2. Sings and symptoms of retinal diseases (Lecture, Dr. Ujhelyi )
3. Examination of the retina, ophthalmoscopy (Practice, Dr. Balla)
4. Imaging techniques for the examination of the retina (Practice, Dr. Balla)
II. Retinal diseases
5. Retinal manifestation of hypertension (Lecture, Dr. Nagy V)
6. Diabetic retinopathy (Lecture, Dr. Nagy V)
7. Retinal arterial occlusion (Seminar, Dr. Nagy V)
8. Retinal vein occlusion (Seminar, Dr. Nagy V)
9. Age related macular degeneration, dry type (Lecture, Dr Balla)
10. Age related macular degeneration, wet type (Lecture, Dr. Balla)
11. Hereditary disease of the retina (Seminar, Dr. Balla )
12. Ablatio retinae, retinoschisis (Lecture, Dr. Nagy V)
13. Operation techniques of the retina (Seminar, Dr. Ujhelyi B)
14. Interactive Journal Club (Practice, Dr. Ujhelyi B)
15. Summary, test exam (Practice, Dr. Ujhelyi B)

Books:
Jack J Kanski: Clinical Ophthalmology
Examination method: written test exam
Examination rating: 5 grade practical mark